Jak wyliczyć dni urlopu? Liczba dni urlopu wypoczynkowego i zasady jego udzielania

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu, czyli liczba przysługujących dni, a także zasady jego udzielania są zawarte w przepisach Kodeksu pracy.

Każdy pracodawca, ale także każdy pracownik powinien znać zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. O czym należy pamiętać?

Kto może otrzymać urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z przepisami urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikom wykonującym pracę na podstawie umowy o pracę. Wtedy zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, który wskazuje, że prawo do urlopu jest niezbywalnym prawem pracownika.

Wobec tego urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami Kodeksu pracy nie mogą otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło. W tym przypadku dni wolne uzgadnia się najczęściej z osobą zlecającą pracę na indywidualnych warunkach.

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Kodeks pracy wskazuje, że pracownikowi przysługuje:

  • 20 dni urlopu – jeżeli jest on zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu – jeżeli jest on zatrudniony dłużej niż 10 lat.

Warto przy tym zaznaczyć, że do wyznaczania okresu zatrudnienia zastosowanie mają także lata edukacji. Przykładowo, osoby, które zakończyły naukę na liceum, doliczają 4 lata, na szkole średniej zawodowej – 5 lat, na szkole policealnej – 6 lat, a które ukończyły studia – 8 lat. Wymiary nie sumują się.

Ile wynosi urlop w pierwszej pracy?

Gdy pracownik podejmuje swoją pierwszą pracę, wtedy w roku, w którym podpisał umowę, przysługuje mu prawo do 1/12 wymiaru urlopu powiększające się z każdym przepracowanym miesiącem.

Jak długi jest urlop w przypadku niepełnego czasu pracy?

Prawo pracy wskazuje, że w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy, na przykład przy pracy na 1/2 czy 3/4 etatu, wymiaru urlopu wylicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Przykładowo na połowie etatu przysługują 104 godziny urlopu przy 26 dniach, natomiast 80 godzin przy 20 dniach urlopu. W przypadku całego etatu godziny podwajają się.

Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy?

Gdy pracownik zmienia pracę, wtedy przysługujący mu urlop także oblicza się proporcjonalnie, uwzględniając przy tym zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy i wykorzystane dni urlopu. Przyjmuje się zatem, że za każdy miesiąc przysługuje wtedy 1/12 wymiaru urlopu.

Ile dni urlopu trzeba wziąć jednorazowo?

Pracownik może podzielić swój urlop wypoczynkowy na kilka części albo też może wykorzystać go jednorazowo.

Kodeks pracy wskazuje, że pracownikowi przysługuje nieprzerwany urlop trwający co najmniej 2 tygodnie. Wówczas pracownik może wybrać 10 dni urlopu, co daje mu 2 tygodnie wypoczynku z wliczonymi weekendami.

Czy urlop przepada na zwolnieniu lekarskim?

Czasami zdarza się, że w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik zachoruje. Czy w takim przypadku urlop na zwolnieniu lekarskim przepada?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnienie lekarskie i urlop nie mogą się pokrywać, dlatego wtedy, gdy pracownik choruje i bierze zwolnienie, wtedy jego urlop wypoczynkowy przestaje obowiązywać. W takim przypadku pracownik ma prawo do wybrania go w późniejszym terminie. Jeżeli zwolnienie będzie miało miejsce przed urlopem i będzie się z nim pokrywać, wtedy urlop powinien być przesunięty.

Czy pracodawca może odwołać lub przesunąć urlop?

Zgodnie z przepisami pracodawca może odwołać albo przesunąć urlop pracownika, jednak tylko w określonych sytuacjach. Musi być to umotywowane ważnymi przyczynami, na przykład zakłóceniami w toku pracy.

W razie jakichkolwiek problemów z wykorzystaniem przysługującego urlopu wypoczynkowego warto skontaktować się z PIP – Państwową Inspekcją Pracy lub ze specjalistą w tej dziedzinie, na przykład z prawnikiem w zakresie prawa pracy.

Tagi: