Czy można zbudować dom bez zezwolenia?

Całkiem oczywiste jest to, że budowa domu to marzenie wielu z nas. Pomijamy już jednak fakt, że zrealizować je udaje się tylko nielicznym, którzy nie mogą narzekać na brak środków lub też mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie będą miały problemu z pobraniem kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego w banku. Zajmiemy się jednak inną kwestią, a mianowicie zezwoleniem na budowę domu. Czy jest nam ono dziś niezbędne?

Nowa podstawa prawna

Warto zacząć od podania informacji, że wraz z końcem czerwca bieżącego roku w Polsce zaczęło obowiązywać nowe prawo budowlane, które między innymi wydłuża czas rozpoczęcia prac przez inwestorów z dwóch do trzech lat od daty zgłoszenia. Nie bez powodu wspomnieliśmy tu o zgłoszeniu, a nie pozwoleniu, ponieważ najważniejszym punktem nowej ustawy jest fakt, że takie pozwolenie nie jest już niezbędne. I tak budowa domku jednorodzinnego jest możliwa tylko poprzez zgłoszenie, jeśli jest to domek wolnostojący, a obszar jego oddziaływania nie wykracza poza działkę inwestora. W zgłoszeniu takim zawrzeć trzeba rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac, a także termin ich rozpoczęcia.

Budowa pomieszczeń dodatkowych

W ramach nowych przepisów zmieniły się także zasady budowy altanek, garaży i innych pomieszczeń dodatkowych. I tak pozwolenia na budowę takich pomieszczeń nie będą już potrzebne, jeżeli ich powierzchnia nie przekracza 35m2, a liczba takich obiektów nie przekroczy 1 na 500m2.

Ogrodzenia

Zmiany dotyczą także bram i ogrodzeń. I tak w myśl nowego prawa zgłoszenia wymagać będzie tylko budowa ogrodzenia powyżej 2,20 m, niezależnie od tego, gdzie jest umiejscowione. Należy jednak pamiętać o tym, aby ogrodzenie było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.