Budowa płotu – prawo, warunki techniczne. Co trzeba wiedzieć?

Wykonanie ogrodzenia wokół posesji wymaga podjęcia szeregu ważnych decyzji – nie tylko pod kątem rodzaju materiałów, z jakich ma być wykonany płot, lecz także kwestii prawnych i technicznych. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia? Oto najważniejsze kwestie.

Głównym celem ogrodzenia jest zapobieganie naruszaniu prywatnej własności, a także wyznaczenie granic działki. Zanim przystąpi się do jego wykonania, warto poznać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

  • Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?
  • Kiedy rozpocząć budowę ogrodzenia posesji?
  • Jaka może być maksymalna wysokość ogrodzenia?
  • Który z sąsiadów płaci za ogrodzenie rozgraniczające działki?

Budowa ogrodzenia a prawo budowlane – czy konieczne jest pozwolenie lub zgłoszenie?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ogrodzenie posesji nie będzie wymagało ani pozwolenia, ani zgłoszenia wtedy, gdy będzie ono wykonane w wysokości do 2,2 metra.

Gdy zatem zamierza się wybudować ogrodzenie działki, które będzie miało wysokość maksymalną 2,2 metra, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych formalności.

W przypadku ogrodzeń wyższych niż 2,2 metra, konieczne jest zgłoszenie. Zgłoszenie powinno być dokonane w terminie minimum 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia budowy i powinno być przekazane do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Zgłoszenie powinno zawierać wymagane informacje dotyczące budowanego ogrodzenia, w tym zakres prowadzonych prac, ich rodzaj, termin rozpoczęcia i sposób wykonywania robót. Konieczne jest też dołączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie potrzeby należy też dołączyć szkice, rysunki, gdy wymaga tego urząd.

Gdy w terminie 21 dni od momentu dostarczenia zgłoszenia urząd nie wniesie sprzeciwu, wtedy można rozpocząć budowę.

Ogrodzenie posesji – kiedy je wykonać?

Budowa ogrodzenia posesji nie jest obowiązkowa i można wykonać ją w dowolnym momencie.

W przypadku działek, na których dopiero planuje się rozpoczęcie budowy, najczęściej na początku wykonuje się ogrodzenie prowizoryczne lub od razu można zdecydować się na wykonanie ogrodzenia ostatecznego.

Poprzez ogrodzenie terenu budowy można zmniejszyć ryzyko wtargnięcia innych osób, kradzieży materiałów, zniszczenia mienia. Stąd też bardzo często budowa płotu prowadzona jest równolegle z innymi pracami budowlanymi.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać prace w późniejszym terminie, gdy pojawi się taka potrzeba.

Jaka może być maksymalna wysokość płotu?

Zgodnie z przepisami maksymalna wysokość ogrodzenia, którą można wykonać bez zgłoszenia budowy, to 2,2 metra, licząc od poziomu gruntu. Nie oznacza to jednak, że nie można wykonać wyższego ogrodzenia. W przepisach nie wyznaczono bowiem maksymalnej wysokości płotu.

Jeżeli ogrodzenie ma być wyższe od 2,2 metra, w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie budowy. Gdy ogrodzenie w mniemaniu urzędu będzie za wysokie, w takim przypadku wniesie on sprzeciw.

Warto też wskazać, że przy ustalaniu maksymalnej wysokości ogrodzenia zastosowanie mają także przepisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Można znaleźć w nich informacje dotyczące zagospodarowania działek.

Który sąsiad płaci za ogrodzenie boczne?

Budowa ogrodzenia na granicy działek pomiędzy sąsiadami może być ustalona wspólnie. Wtedy najczęściej ogrodzenia między sąsiadami umieszczane są na linii podziału pomiędzy gruntami. Sąsiedzi mogą podzielić się także po połowie kosztami inwestycji.

Zdarza się jednak, że jeden z sąsiadów nie jest zainteresowany wybudowaniem płotu. W takiej sytuacji nie ma prawnej możliwości zmuszenia go do wykonania ogrodzenia i partycypacji w kosztach.

Gdy sąsiad nie chce wybudować ogrodzenia, wtedy można wykonać je samodzielnie, w granicy swojej działki. Wówczas koszty wykonania płotu ponosi się we własnym zakresie.

Tagi: