Ile wynosi przerwa w pracy zgodnie z przepisami?

Pracownikom przysługuje przerwa w pracy, a jej wymiar ustalany jest na podstawie różnych czynników. Ile wynosi przerwa w pracy? Kto może liczyć na dłuższą przerwę? Sprawdź najważniejsze informacje!

Dokładne informacje o tym, ile trwa przerwa w pracy, można znaleźć w przepisach Kodeksu pracy. Warto zatem wskazać, że przysługuje ona osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia i o dzieło wymiar przerwy powinien być uzgodniony indywidualnie.

Ile przerwy na 8 godzin pracy fizycznej przysługuje pracownikowi?

Standardowy czas pracy na umowie o pracę to 8 godzin. W tym przypadku przepisy prawa pracy wskazują, że długość przerwy w pracy wynosi 15 minut.

Zgodnie z przepisami osoby, które wykonują pracę ponad 6 godzin dziennie (umysłową lub fizyczną), mogą otrzymać przerwę wynoszącą 15 minut. Wobec tego pracownicy, którzy zatrudnieni są na pół etatu, czyli ich wymiar pracy wynosi 4 godziny, nie mogą skorzystać z przerwy w pracy.

Warto wskazać, że 15-minutowa przerwa wliczana jest do wymiaru czasu pracy, czyli pracodawca nie może z jej powodu wydłużać czasu pobytu pracownika na stanowisku pracy.

Przerwa w pracy a 12 godzinny system pracy

Przepisy prawa pracy wskazują, że 15 minut przerwy przysługuje w przypadku pracy co najmniej 6 godzin dziennie, dlatego ten sam zapis ma zastosowanie dla 12-godzinnego systemu pracy.

Niestety, często jest to zbyt mało, dlatego pracownicy uzgadniają często z pracodawcą dodatkowe przerwy w pracy dla większego komfortu, na przykład po to, by mieć czas na zjedzenie obiadu.

Dodatkowa przerwa w pracy do 60 minut

Przepisy pozwalają pracodawcy na wydłużenie przerwy pracowników o dodatkowe 60 minut. W tym przypadku dodatkowa przerwa nie wlicza się jednak do czasu pracy.

Taka 60-minutowa przerwa często nazywana jest przerwą lunchową. Pracownik ma wtedy prawo opuścić stanowisko pracy i wyjść na obiad, a także załatwić swoje prywatne sprawy.

Godzinna przerwa jest bezpłatna, jednak pracodawca może określić, że przysługuje za nią wynagrodzenie.

Praca na komputerze a długość przerwy w pracy

Obecnie coraz więcej pracowników wykonuje swoje obowiązki przy komputerze. Jako że stałe przebywanie przed ekranem komputera oraz innych urządzeń nie jest zdrowe dla wzroku, wprowadzono odpowiednie przepisy w sprawie BHP na stanowiskach pracy, które wyposażone są w monitory ekranowe.

Zgodnie z przepisami pracodawca powinien zapewnić pracownikom przynajmniej 5-minutową przerwę, która wliczana jest do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy ekranie. Alternatywnie pracodawca może zaproponować pracownikowi wykonywanie pracy, która nie obciąża wzroku, zamiennie z pracą przy komputerze.

Warto wskazać, że przerwa dotycząca pracy przed ekranem nie może sumować się w dłuższą przerwę.

Komu przysługuje dłuższa przerwa w pracy?

Poza standardowymi przerwami określeni pracownicy mogą także korzystać z przerw dodatkowych.

Ustawowe przerwy w pracy na innych zasadach przysługują:

  • Pracownikom fizycznym,
  • Pracownikom młodocianym,
  • Osobom niepełnosprawnym,
  • Karmiącym matkom.

Pracownicy fizyczni mogą korzystać z dłuższych przerw, gdy pracują w warunkach uciążliwych albo szczególnie szkodliwych na zdrowia. Przepisy nie wskazują jednak na ich wymiar.

Osoby młodociane w wieku 15-18 lat zamiast przerwy 15-minutowej otrzymują przerwę 30-minutową, gdy przepracują co najmniej 4,5 godziny na dobę.

Osoby niepełnosprawne także mogą skorzystać z 30-minutowej przerwy.

Ile wynosi przerwa w pracy na karmienie?

Zgodnie z przepisami przerwa na karmienie wynosi 30 minut, gdy matka wykonuje pracę w wymiarze od 4 do 6 godzin. Powyżej 6 godzin są to dwie przerwy po 30 minut. Gdy matka karmi dwójkę dzieci, przerwa to 45 minut.

Ile wynosi przerwa między zmianami?

Zgodnie z przepisami przerwa między zmianami powinna wynosić 24 godziny zgodnie z tzw. dobą pracowniczą.

Przepisy wskazują też, że pracownik musi mieć zapewniony minimum 11-godzinną przerwę między kolejnymi dniami pracy.