Radca prawny także może reprezentować klienta w sądzie

Wielu z nas mylnie pojmuje zawód radcy prawnego jako prawnika, którego jedynym uprawnieniem jest udzielanie porad prawnych. W rzeczywistości z jego usług możemy skorzystać także wtedy, gdy chcemy uzyskać reprezentację w sądzie albo przed urzędami.

Zawód radcy prawnego jest dość młody, ponieważ został on powołany na początku lat sześćdziesiątych. Powołane wówczas prawo nakazywało przedsiębiorstwom państwowym korzystanie z usług prawnych radców zatrudnianych przez te jednostki. Wówczas radca prawny był niejako reprezentantem państwa socjalistycznego i miał nadzorować stosowanie prawa w interesie społecznym.

Jednak na przestrzeni kolejnych lat uprawnienia radcy prawnego znacznie się zmieniły. Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpiło uwolnienie zawodu radcy prawnego. Prawo przyznało wtedy radcom kompetencje do prowadzenia aplikacji i dokonywania wpisów na listy radców prawnych. Jednak zmiany te nie zrównały jeszcze zawodów radcy prawnego oraz adwokata, dlatego nadal zawody te różniły się pomiędzy sobą.

Radca prawny a adwokat

Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, gdzie zawód radcy prawnego oraz adwokata nadal są oddzielone od siebie. Podział na korporacje tego rodzaju w większości krajów unijnych już nie istnieje. Uznawany jest on za sztuczny, ponieważ jego pochodzenie jest historyczne i nie ma on obecnie tak dużego znaczenia. To właśnie stąd wynika też inne postrzeganie radców prawnych oraz adwokatów.

Na odmienności wpływają również zmiany w przepisach, które w przeszłości nie pozwalały na prowadzenie spraw rodzinnych oraz procesów karnych radcom prawnym. Jednak obecnie radcowie również mają taką możliwość, czyli posiadają takie same uprawnienia jak adwokaci.

Główna różnica na gruncie polskiego prawa dotyczy tego, że radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowy u pracodawcy, natomiast adwokat nie ma takiej możliwości. Radca prawny, który jest zatrudniony na podstawie umowy, nie może również występować w charakterze obrońcy w procesie karnym – sprawach karnych i karnoskarbowych dla swojego pracodawcy.

Zatem z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego różnicy pomiędzy adwokatem oraz radcą prawnym niemalże nie ma – to powoduje, że w razie potrzeby uzyskania pomocy prawnej możemy udać się zarówno do kancelarii radcy prawnego, jak również do kancelarii adwokackiej.

Zakres usług świadczonych przez radców prawnych:

  • udzielanie porad prawnych
  • konsultacje prawne
  • sporządzanie opinii prawnych
  • opracowywanie projektów aktów prawnych
  • występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika albo obrońcy
  • obsługa prawna przedsiębiorstw

Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno radca prawny, jak i adwokat mogą specjalizować się w określonych dziedzinach prawa. Przykładowo, kancelaria może skupiać się na świadczeniu usług dla biznesu, inna z kolei może oferować przede wszystkim obsługę dla klienta indywidualnego, na przykład w zakresie prawa rodzinnego.

Podsumowanie

Podsumowując, do radcy prawnego możemy udać się zarówno wtedy, gdy chcemy otrzymać pomoc prawną polegającą na doradztwie, jak również wtedy, gdy poszukujemy kogoś, kto będzie mógł reprezentować nas w sądzie albo przed urzędami. Radcowie prawni posiadają obecnie praktycznie taki sam zakres uprawnień jak adwokaci, dlatego z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego nie ma różnicy, kto zapewni nam wymagane usługi.

Adresy kancelarii prawnych prowadzanych przez radców prawnych oraz przez adwokatów można sprawdzić obecnie całkowicie przez internet.