Rozwód – od czego warto rozpocząć?

Rozwód nigdy nie jest prostą decyzją, ale w wielu przypadkach jest on jedynym rozwiązaniem. Od czego warto rozpocząć, gdy chcemy rozwieść się z małżonkiem?

Szacuje się, że aktualnie w Polsce rozwodzi się co trzecie małżeństwo. To duży wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Wśród głównych przyczyn rozwodów małżonkowie wskazują na niezgodność charakterów, zdradę, nadużywanie alkoholu czy przemoc.

Rozwód musi być orzeczony przez sąd, dlatego też małżonek, który chce się rozwieść, musi rozpocząć odpowiednią, przewidzianą przepisami prawa, procedurę. Od czego rozpocząć?

Rozwód – bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie?

Polskie prawo dopuszcza dwa rodzaje rozwodów – bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie. Małżonek, który zamierza wystąpić z pozwem rozwodowym, powinien zatem zdecydować się na konkretny rodzaj rozwodu.

Najczęściej wybierany jest rozwód bez orzekania o winie. Wymaga on zgodnego oświadczenia małżonków, a wtedy sąd nie orzeka winy rozpadu związku. W tym przypadku postępowanie trwa krócej – można rozwieść się nawet na jednym posiedzeniu.

Z kolei rozwód z orzekaniem o winie jest już bardziej skomplikowany, ponieważ wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego, by określić, czy i który z małżonków ponosi winę. Warto jednak pamiętać o tym, że orzeczenie o winie może mieć wpływ na możliwość dochodzenia alimentów od małżonka, a także na podział majątku.

Przygotowanie pozwu rozwodowego

Głównym dokumentem rozpoczynającym rozwód jest pozew rozwodowy. Dokument ten składany jest w odpowiednim sądzie.

Pozew można napisać samodzielnie, ale w sieci można znaleźć wiele bezpłatnych wzorów, na podstawie których można przygotować prawidłowy pozew rozwodowy. Można także skorzystać z pomocy specjalisty, na przykład radcy prawnego.

Do pozwu rozwodowego konieczne będzie także dołączenie odpowiednich dokumentów – należy także wypisać je na liście załączników pozwu.

Dokumenty potrzebne do sprawy rozwodowej:

  • oryginał odpisu aktu małżeństwa
  • w przypadku konieczności opisu sytuacji rodzinnej i materialnej – zaświadczenia o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu pracy, decyzje o świadczeniach opieki społecznej, zasiłkach
  • w przypadku alimentów – faktury, rachunki za utrzymanie, zakupy
  • w przypadku ubiegania się o rozwód z orzeczeniem winy – niebieskie karty, obdukcje lekarskie, odpisy wyroków sądowych, na przykład za przemoc w rodzinie
  • w przypadku zwolnienia z kosztów sądowych – odpowiedni wiosek

Czy do rozwodu potrzebny będzie prawnik?

Wprawdzie do napisana pozwu rozwodowego oraz do uczestnictwa w rozprawie rozwodowej małżonek nie potrzebuje pomocy prawnika, to jednak coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z takiego wsparcia.

Dobry prawnik specjalizujący się w rozwodach, na przykład radca prawny, może wówczas pomóc swojemu klientowi na wszystkich etapach związanych z rozwodem – od doradztwa prawnego, przez przygotowanie pozwu, a skończywszy na reprezentacji w sądzie.

Małżonkowie, którzy skorzystali z takiej pomocy, wskazują, że dzięki niej rozwód może być jeszcze mniej stresujący. Z prawnikiem można uniknąć wielu popularnych błędów związanych z postępowaniem, na przykład z przygotowaniem dokumentów. Prawnik zadba wtedy o to, aby zawierały one wszystkie kluczowe informacje.

Pomoc prawna może być także nieoceniona w bardziej skomplikowanych przypadkach, na przykład:

  • przy rozwodzie z orzekaniem o winie
  • przy podziale majątku
  • przy ustalaniu władzy rodzicielskiej
  • przy zasądzaniu alimentów na dzieci lub małżonka

Adresy kancelarii radców prawnych oraz innych prawników specjalizujących się w sprawach rozwodowych można znaleźć już teraz za pośrednictwem internetu.